Server #1

256

IP - connect sv1.gotham.vn

bắt đầu chơi

124

người chơi online

Map gta gotham

Có rất nhiều địa điểm cần bạn khám phá